Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Цілі та задачі

Цілі, реалізації яких сприятиме діяльність Центру

 •  Поліпшення якості нормативної бази, що регулює роботу фінансового ринку, усунення регуляторних проблем, що заважають його повноцінному розвитку
 • Підвищення ефективності системи пруденційного нагляду за діяльністю фінансових установ усіх видів
 • Підвищення прозорості діяльності фінансових установ
 • Розвиток нових ринкових інструментів і механізмів роботи, в тому числі, за рахунок впровадження кращого міжнародного досвіду
 • Підвищення фінансової грамотності населення
 • Сприяння реалізації економічних реформ, в тому числі, в напрямку фінансової децентралізацїї

Задачі Центру

 • Аналіз поточного стану і тенденцій розвитку фінансового ринку України
 • Побудова прогнозів розвитку вітчизняного фінансового ринку
 • Вивчення кращого міжнародного досвіду в напрямку функціонування фінансового ринку та розробка пропозицій щодо його застосування в Україні
 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення чинної нормативної бази у сфері регулювання діяльності фінансового ринку
 • Організація площадки для обговорення різних питань і обміну думками між регуляторами, учасниками та експертами фінансового ринку
 • Проведення заходів, спрямованих на підвищення фінансової грамотності населення
 • Консультування ОТГ з питань фінансової децентралізації