Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Рятуємо тваринництво!
05.04.2018

У державному бюджеті на 2018 рік закладено 6,36 млрд. грн. на підтримку сільського господарства. При цьому найбільшу частку коштів (4 млрд. грн.) протягом поточного року заплановано витратити на підтримку тваринництва. Це — рекордна цифра за останні декілька років. Для порівняння, у 2017 році на цей вид фінансування було заплановано 170 млн. грн., а фактично витрачено 165,8 млн. грн.

Вибір тваринництва як пріоритетного виду діяльності для отримання державної підтримки цілком виправданий, тому що в даний час ряд напрямків тваринництва опинилися практично на межі зникнення. У першу чергу це стосується розведення ВРХ, а також вівчарства та козівництва. Зі статистики, наведеної в Додатку до матеріалу, простежується тенденція щорічного скорочення кількості тварин. Станом на початок березня поточного року, порівняно з 1990 роком кількість поголів`я ВРХ скоротилася на 85%, кількість овець та кіз — на 87%. Порівняно з 2010 роком, скорочення становить 24% та 25%, відповідно.

Підтримку тваринництва планується  здійснювати за наступними напрямками:

1) часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура на загальну суму 200 млн. грн;

2) часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції виробничих об’єктів, в тому числі профінансованих за рахунок банківських кредитів (тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції ) на загальну суму 2,3 млрд. грн.

3) дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму на загальну суму 500 млн. грн.

4) дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб на загальну суму 700 млн. грн.

5) часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин та племінного матеріалу для запліднення на суму 300 млн. грн.

Порядок надання допомоги галузі тваринництва затверджено Постановою КМУ №107 від 07.02.2018 року.

Компенсація сплачених в поточному році  відсотків надається за кредит, обсяг якого не перевищує 100 млн. грн. та залучений у банку, що підписав Меморандум про співробітництво з Мінагрополітики. Відсотки компенсуються щомісячно, у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 відсоткові пункти. Суб’єкт господарювання, що отримав компенсацію відсотків, не має права на одержання компенсації вартості будівництва.

 

Для отримання компенсації відсотків суб’єкт господарювання подає банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та необхідний пакет документів, в тому числі копії документів для підтвердження цільового використання кредитних коштів. Банки формують реєстри аграріїв, що набули право на компенсацію відсотків та подають їх до Мінагрополітики. Мінагрополітики формує загальний реєстр та перераховує бюджетні кошти банку, який розподіляє їх на поточні рахунки отримувачів компенсації згідно із зазначеними у загальному реєстрі сумами та повідомляє про це Мінагрополітики.

Компенсація вартості об’єктів, побудованих чи реконструйованих для використання у тваринництві, здійснюється на безповоротній основі у розмірі 30% від загальної  вартості об’єкта, що не перевищує  500 млн. грн., та у розмірі 30% від 500 млн. грн. для об’єктів з більшою вартістю. Відшкодовуються витрати за роботами, проведеними у поточному році, в тому числі вартість обладнання. Для отримання відшкодування необхідно до 5 липня, 5 жовтня та 5 грудня надати комісії Мінагрополітики заявку та необхідний пакет документів. Після розгляду документів комісією отримувачі  відшкодування вносяться до спеціального реєстру, проводиться розрахунок та затвердження обсягів відшкодування, а потім кошти спрямовуються на банківські рахунки агровиробників. При цьому одержувачі такої підтримки втрачають право на отримання компенсації за кредитами та дотації на вирощування молодняка ВРХ. Крім того, після одержання відшкодування необхідно протягом 3 років до 15 січня надавати до Мінагрополітики інформацію про об’єкти, вартість яких було частково відшкодовано.

Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається сільгоспвиробникам, які залучили у банках, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про співробітництво, кредити терміном до 5 років та обсягом до 500 млн. грн. на один об’єкт. Компенсація здійснюється щомісяця у розмірі 25% від фактично понесених витрат на будівництво та/або реконструкцію об’єктів згідно з кредитним договором. Процедура отримання компенсації аналогічна отриманню компенсації частки  відсотків за кредитом.

Дотація за утримання корів надається юридичним особам  на безповоротній основі двічі на рік у розмірі 750 гривень за кожну корову, наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року, ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку.

Для отримання дотації необхідно подати до Мінагрополітики  до 1.04. та до 01.10 заяву та пакет документів, у тому числі копію звіту про стан тваринництва. За зверненням Мінагрополітики, Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний термін подає інформацію за кожним суб’єктом господарювання про кількість ідентифікованого та зареєстрованого поголів’я корів станом на 1 січня та на 1 липня поточного року. Комісія Мінагрополітики до 15 квітня та до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів та приймає рішення про включення заявників до реєстру юридичних осіб, яким нарахована дотація за утримання корів, після чого кошти перераховуються на банківські рахунки агровиробників.

У разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, отримані кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання до віку 13 міс. молодняка ВРХ, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році та був ідентифікований та зареєстрований в установленому порядку

Дотація надається за кожні чотири місяці утримання наростаючим підсумком:

  • за період утримання молодняка від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;
  • за період утримання від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;
  • за період утримання від 9 до 13 місяців  —  1 500 гривень за голову.

 

Загальний обсяг дотації не може перевищувати 2,5 тис. грн. за голову.      

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до органів місцевого самоврядування  (відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади) пакет документів, у тому числі паспорти ВРХ. Документи приймаються до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження.

За запитом органу місцевого самоврядування Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб — власників тварин.

Органи місцевого самоврядування до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Структурні підрозділи облдержадміністрацій узагальнюють дані та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк. Мінагрополітики затверджує розподіл коштів та спрямовує бюджетні кошти розпорядникам нижчого рівня, що здійснюють їхній розподіл між фізичними особами згідно з реєстром та подають його органам Казначейства разом із платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Часткове відшкодування вартості племінних тварин, та племінного  матеріалу для запліднення здійснюється  юридичним особам на безповоротній основі за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50% вартості (без ПДВ та з урахуванням обмежень суми відшкодування на 1 голову або одиницю племінного матеріалу). Для отримання відшкодування необхідно до 5 листопада надати комісії Мінагрополітики заявку та відповідний пакет документів.

Комісія Мінагрополітики до 15 серпня та до 15 листопада на підставі поданих документів приймає рішення до включення юридичних осіб у реєстр на отримання відшкодування та розраховує розмір відшкодування. Мінагрополітики затверджує розподіл коштів та не пізніше 25 серпня та 25 листопада спрямовує кошти на  банківські рахунки отримувачів відшкодування.

Протягом 2 років після отримання відшкодування необхідно до 15 січня надавати до Мінагрополітики інформацію про наявне поголів’я тварин станом на 1 січня поточного року, в тому числі поголів’я тварин, вартість яких було частково відшкодовано. У разі зменшення  протягом 2 років поголів’я закуплених тварин, на яких було отримано відшкодування, кошти повертаються до державного бюджету в обсязі, що були виплачені в якості відшкодування за придбання тварин, що вибули зі стада.

Більш докладно з тематичними відеоматеріалами та особливостями отримання державної підтримки за кожним з напрямків можна ознайомитися на сайті Мінагрополітики : http://minagro.gov.ua/apk

Порівняно із державними програмами підтримки тваринництва, що діяли у попередні роки, механізм дії поточних програм, на перший погляд, є доволі чітким та прозорим. Зокрема, у поточному році, на відміну від попередніх, відсутнє прийняття рішення про підтримку на конкурсній основі — враховується тільки своєчасність та повнота наданого пакету документів.

Але для того, щоб державна підтримка була доступна аграріям не тільки «на папері», а й у реальному житті, необхідно максимально чітко регламентувати процедури проходження документів та знизити вплив «людського чинника». Особливе занепокоєння викликає механізм надання дотації за утримання молодняка, тому що в проходженні документів задіяно декілька рівнів: органи місцевого самоврядування, облдержадміністрації, Мінагрополітики. За відсутності належного контролю за документообігом є значний ризик «потонути» у  бюрократичних процедурах та надати можливість для зловживань.

На наш погляд, для підвищення ефективності роботи програм підтримки, необхідно, зокрема, працювати в напрямку впровадження електронного документообігу, що спростить контроль за своєчасністю реєстрації  заявок  на отримання підтримки та знизить ймовірність хабарництва. Бажано, щоб до системи документообігу мали доступ у тому числі й аграрії, що надали документи для отримання коштів. Це дозволить їм відстежувати поетапне проходження своїх документів та за необхідності – повідомляти про порушення з боку посадових осіб. Для скарг необхідно створити окремі «гарячі телефонні лінії» та електронні скриньки.

Крім підтримки тваринництва, протягом 2018 року для аграріїв будуть діяти ще декілька напрямків підтримки. Про них ми розповімо в наступному матеріалі.

Далі буде….