Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд програм фінансової підтримки підприємств АПК. Випуск 4
14.05.2018

До Вашої уваги — фінальна частина серії публікацій «Фінансового пульсу», присвячених державній підтримці сільського господарства. У цьому випуску розповідається про програми, фінансування за якими  планується здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ В АПК

( код бюджетної класифікації 2801180)

.

Використання коштів за цією програмою регламентується Постановою КМУ №104 від 13.02.2012 року. Згідно з цим нормативним документом, затверджено 14 напрямків використання коштів, до яких входять різноманітні види підтримки з метою розвитку як рослинництва, так і тваринництва. Бюджетні кошти, виділені на поточний рік, щорічно розподіляються Мінагрополітики між напрямками використання, наведеними в Постанові №104, та використовуються згідно з Порядками, затвердженими постановами КМУ для кожного з напрямків.

 

У 2018 році на цю програму виділено 5 млн. грн, які планується витратити на закупівлю насіння до Державного резервного насіннєвого фонду. Для порівняння: у 2017 році на цю програму було виділено 60 млн. грн.

 

Надання кредитів фермерським господарствам»

(код бюджетної класифікації «2801460»)

 

На реалізацію цієї програми передбачено 43 млн. грн. зі спеціального фонду Державного бюджету (за рахунок кредитів, що будуть залучатись державою у іноземних інвесторів).

 

Кошти виділяються на поворотній основі. Розподілення коштів регулюється Постановою  КМУ від 25.08.2004 року № 1102 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам». Надання фінансування реалізується через Український державний фонд підтримки фермерських господарств  і його регіональні відділення (далі — Фонд).

Розмір кредитів не перевищує 500 тис. гривень, термін — до 5 років. Цільове використання: поповнення обігових коштів, купівля техніки, будівництво та реконструкція приміщень, закладення багаторічних насаджень, пайові внески до кооперативів тощо.

Кредити в рамках програми надаються на конкурсній основі. Для проведення конкурсу Фонд та його регіональні відділення утворюють спеціальні комісії (центральну та регіональні). Мінагрополітики за пропозицією Фонду та за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл коштів для надання підтримки у розрізі регіонів з урахуванням обсягу виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської продукції за попередні три роки. Після надходження від Фонду інформації про обсяг розподілу бюджетних коштів, регіональні комісії оприлюднюють у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.

Для отримання підтримки необхідно подати до регіональної комісії заявку та пакет документів (у тому числі, бізнес-план з графіком повернення коштів). Комісія має право виїжджати на місця та перевіряти достовірність відомостей, що містяться у поданих документах.

У разі відповідності поданих документів вимогам конкурсу, регіональні комісії ухвалюють рішення про включення фермерського господарства до реєстру господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, та оприлюднюють цю інформацію у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Фонду. У десятиденний термін після закінчення строку прийняття документів, регіональні комісії передають реєстри та документи центральній комісії .

Центральна комісія у чотирнадцятиденний термін розглядає подані регіональними комісіями реєстри разом з документами, проводить конкурсний відбір та формує реєстр фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки. Рішення комісії затверджується наказом Фонду за погодженням з Мінагрополітики. На підставі цього наказу, Мінагрополітики спрямовує розподілений обсяг коштів до Фонду, який укладає з фермерськими господарствами-переможцями конкурсу договори про надання фінансової підтримки, та перераховує їм бюджетні кошти.

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

  • забезпечення виконання зобов’язань щодо повернення коштів, одержаних на поворотній основі;
  • створення додаткових робочих місць у сільській місцевості.

За наявності рівних умов, перевага надається фермерським господарствам, які:

  • є членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
  • провадять діяльність з вирощування та розведення ВРХ;
  • мають в обробці земельні ділянки площею не більше ніж 500 гектарів;
  • здійснюють закладення молодих плодово-ягідних та виноградних насаджень;
  • подали заяву про перехід на виробництво органічної продукції (сировини).

Недоліком даної програми, як і програми  «Фінансова підтримка підприємств АПК шляхом здешевлення кредитів», на наш погляд, є відсутність чіткого механізму конкурсного відбору фермерських господарств для надання фінансування. Непрозорість цієї процедури може сприяти виникненню зловживань, тому, з метою підвищення ефективності роботи програми, доцільно впровадити детальну бальну систему оцінки претендентів на отримання фінансування.

Фінансова підтримка заходів в АПК на умовах фінансового лізингу

(код бюджетної класифікації «2801490»)

 

Програма спрямована на забезпечення аграріїв племінними нетелями та коровами, а також вітчизняною сільськогосподарською технікою і обладнанням. Кошти за цією програмою також виділяють на поворотній основі. Порядок отримання коштів затверджено постановою КМУ від 28.07.10 р. № 648.

 

У 2018 році заплановані витрати на цю програму складають 3,8 млн. грн.

 

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики, одержувачем бюджетних коштів — державне підприємство “Спецагролізинг”.

Перелік техніки, племінних нетелів та корів та граничні ціни на них визначаються утвореною Мінагрополітики конкурсною комісією з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу. Бюджетні кошти надаються на поворотній основі на підставі угод між Мінагрополітики та ДП “Спецагролізинг”.

ДП “Спецагролізинг” (лізингодавець) використовує бюджетні кошти для проведення розрахунків з постачальниками ВРХ та техніки. Після цього ВРХ та/або  техніка надаються сільгоспвиробникам (лізингоодержувачам) на умовах фінансового лізингу (за умови внесення платежу в розмірі  5% від  їх вартості). Основним критерієм визначення потенційних лізингоодержувачів є відсутність простроченої заборгованості за придбані на умовах фінансового лізингу та/або в кредит техніку та ВРХ.

 

Лізингоодержувачі, відповідно до умов договору фінансового лізингу, вносять плату (лізингові платежі), що складаються із суми відшкодування частини вартості предмета лізингу та суми винагороди лізингодавця, яка становить 5% річних невідшкодованої вартості предмета лізингу.

 

Повернення бюджетних коштів здійснюється підприємством “Спецагролізинг”за рахунок лізингових платежів.

 

У серії наших публікацій ми стисло проаналізували всі види державної підтримки аграріїв, заплановані на 2018 рік. Детальніше з умовами отримання допомоги можна ознайомитися в нормативних документах, що регулюють кожну з програм підтримки. Перелік цих документів наведено в Додатку до нашої першої публікаці з цієї серії.

Якщо говорити в цілому про програми державної підтримки аграріїв на 2018 рік, необхідно відзначити деякі позитивні зміни порівняно з попередніми роками. Але існують й недоліки, на яких ми наголошували при розгляді кожної окремої програми. Крім того, з огляду на реалізацію державних програм в минулі роки, загальним недоліком  є неповне використання ресурсів за окремими програмами та брак фінансування за іншими програмами. Як простежується з даних, наведених в додатку до даної публікації, у 2014 році відсоток використання бюджетних коштів за програмами підтримки аграріїв був досить низьким (41%), особливо неефективною була програма з підтримки тваринництва. З кожним наступним роком ситуація поступово покращувалась, та за результатами 2017 року рівень використання коштів склав 92%. Одним з методів подальшого вдосконалення механізму підтримки, на нашу думку, може стати підвищення гнучкості системи фінансування. Для цього необхідно протягом року відстежувати фактичне виконання планових показників фінансування окремих програм та, за необхідності, вносити зміни до Державного бюджету в напрямку перерозподілу коштів між програмами.