Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд програм фінансової підтримки підприємств АПК. Випуск 3
06.05.2018

Продовжуємо серію публікацій, присвячених аналізу програм фінансової підтримки підприємств АПК. У цьому випуску мова піде про такі програми державної підтримки :

 • Підтримка хмелярства, садівництва та виноградарства 
 • Підтримка фермерства  та кооперації.

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляду за ними (код бюджетної класифікації «2801350»).

Протягом 2018 року програму підтримка хмелярства, садівництва та виноградарства планується реалізовувати за напрямком придбання посадкового матеріалу. Порядок використання коштів держбюджету за цією програмою затверджено постановою КМУ від 15.07.05 р. № 587 (далі – Порядок № 587).  Протягом 2018 року на неї планується витратити 300 млн. грн.

Агровиробники мають можливість отримати компенсацію на 80% вартості посадкового матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю за закладення насаджень в  2018  році (але не більше встановлених Мінагрополітики нормативів). Для цього необхідно подати до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді заяву для включення до переліку претендентів на державну підтримку (інформацію про включення буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінагрополітики). Після цього необхідно надати до профільної  районної або обласної комісії держадміністрації пакет документів, що включає проектну документацію на створення насаджень та документи на право користування земельною ділянкою. Крім того, 2 рази на рік (до 20.06 та 20.11) подається заява на виплату компенсації та пакет документів, що підтверджує понесені витрати, сортові якості посадкового матеріалу, а також відсутність заборгованості з податків та заробітної плати. Комісії здійснюють виїзні перевірки обсягу виконаних робіт, за результатом яких визначають попередній обсяг компенсації (з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар). Потім матеріали спрямовуються до Мінагрополітики (до 01.07 та до 01.12), після чого компенсація за Наказом Мінагрполітики надходить на  рахунки аграріїв. Всього за цим напрямком підтримки Держбюджетом заплановано виділити  сільгоспвиробникам 300 млн. грн.

Підтримка фермерства та кооперації (код бюджетної класифікації «2801230»)

На реалізацію цієї програми в Державному бюджеті на поточний рік передбачено 1 мільярд гривень. Порядок використання коштів на підтримку фермерів викладено в Постанові КМУ №106 від 07.02.2018 року.

Фінансова підтримка за цією програмою надається фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше, ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, та який має виручку від реалізації продукції за останній рік до 15млн. грн.

Також підтримку може отримати сільськогосподарський кооператив, до складу якого входить не менше, ніж 20 членів (фізичні особи та хоча б одне фермерське господарство), у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше, ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

 

Відповідно до наказу Мінагрополітики від 14.03.2018 № 137, фінансові ресурси було розподілено за напрямами підтримки наступним чином:

 • часткова компенсація вартості закупленого насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції - 240 млн. грн.;
 • часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами-5 млн. грн.;
 • часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва- 100 млн. грн.;
 • здешевлення кредитів — 500 млн.грн.
 • фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів — 155 млн. грн.

 

Компенсація здійснюється за закуплене насіння, техніку, обладнання, кредити у придбані або залучені в поточному бюджетному періоді з 01.01.2018 р. за умови відсутності заборгованості з податків та зборів. Аграрій може скористатися фінансовою підтримкою за кожним із 5 напрямів не більше одного разу протягом бюджетного року.

 

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції

 

Через державний банк компенсується 80% вартості насіння (без ПДВ), але не більше 30 тис. грн. на одне фермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Компенсації підлягають кошти, витрачені на придбання насіння у суб’єктів насінництва, що мають відповідний діючий сертифікат та зазначені в Державному реєстрі суб'єктів насінництва та розсадництва: http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384).

Для цього необхідно до 1 червня або до 1 листопада надати до  державного банку заявку на компенсацію та  пакет документів (у тому числі, сертифікати та платіжні документи на придбане насіння та акт про його висів). Державні банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації і щомісяця, до 10 числа, подають їх до Мінагрополітики. Мінагрополітики формує власний реєстр одержувачів компенсації, зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації та щомісячно, до 25 числа, у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує кошти державним банкам. Банки протягом 3 днів перераховують їх на поточні рахунки отримувачів компенсації, відповідно до сум, зазначених в реєстрі Мінагрополітики, та повідомляють Мінагрополітики про перерахування коштів.

 

Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

Порядок здійснення компенсації затверджено Наказом  Міністерства Аграрної Політики  №149 від 20.03.2018.

Компенсація витрат на надання соціально-спрямованих дорадчих послуг  виплачується сільськогосподарським дорадчим службам, зареєстрованим відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

 

Компенсації підлягають дорадчі послуги за такими напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації .

Компенсація надається у розмірі 90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн. на одне фермерське господарства чи кооператив.

Для отримання компенсації сільськогосподарській дорадчій службі необхідно протягом бюджетного року надати до державного банка заявку та пакет документів. Процедура узгодження та виплати відшкодування аналогічна отриманню компенсації за вітчизняне насіння.

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Процедура та вимоги щодо отримання державної допомоги на закупівлю техніки та обладнання фермерським господарствам визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130.

 

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі через державний банк компенсацію у розмірі 40% вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва. При цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25% надається за рахунок бюджетної програми з кодом бюджетної класифікації 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». А додаткова компенсація  у розмірі 15% вартості — за рахунок бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (з кодом класифікації  2801230).

 

Під компенсацію підпадає вітчизняна техніка, що входить до переліку, розміщеному на  сайті Мінагрополітики за посиланням: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338.

Для отримання компенсації необхідно подати до державного банку заявки за двома програмами та пакет документів, в тому числі копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк, та акт приймання-передачі техніки/ обладнання. Процедура узгодження та виплати відшкодування аналогічна отриманню компенсації за програмою з кодом бюджетної класифікації  2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Здешевлення кредитів

Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через державний банк у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.

Вимоги до кредиту:

 • Кредит до 1 року для покриття виробничих витрат, що не перевищує 500 тис. гривень;
 • Кредит до 3 років, обсяг якого не перевищує 9 млн. грн. -для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

 

Для отримання компенсації необхідно надати до державного банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та пакет документів. Компенсація здійснюється щомісяця, виходячи із суми фактично сплачених одержувачем відсотків за відповідний період.

Для цього державні банки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця, до 10 числа, подають їх до Мінагрополітики. Мінагрополітики на основі цих даних формує власний реєстр одержувачів компенсації, зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації, та  щомісяця, до 25 числа, перераховує бюджетні кошти державному банку. Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики спрямовує їх на поточні рахунки одержувачів та протягом двох робочих днів інформує про це Мінагрополітики.

 

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Підтримка протягом 2018 року буде надаватись кооперативам молочного та плодово-ягідного напрямку для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

 

Через державні банки компенсується 70%  вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше, ніж 3 млн. гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Підтримка надається шляхом авалювання Мінагрополітики векселя.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи укладають договір з постачальником обладнання з визначенням таких умов:

 • кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та
  30% обладнання (без податку на додану вартість);
 • 70% вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого Мінагрополітики;
 • постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;
 • виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;
 • вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
 • граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року;
 • граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року.

 

Для надання фінансової підтримки структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до       15 березня поточного року регіональні комісії. До складу регіональних комісій входять представники облдержадміністрацій, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Прийом заявок на відшкодування починається після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами. Про початок прийому облдержадміністрації повідомляють шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках. Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.

Для отримання фінансової підтримки, кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до  Мінагрополітики — в електронному вигляді заявку та пакет документів. За цими даними формуються реєстри отримувачів компенсації.

Мінагрополітики на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики. Мінагрополітики, який протягом семи календарних днів перевіряє подані кооперативом та постачальником обладнання документи, здійснює аваль векселя і передає його постачальнику обладнання. Оплата за векселями здійснюється щомісячно в межах  помісячного розпису державного бюджету шляхом перерахування коштів на рахунки постачальників обладнання. Мінагрополітики повідомляє кооперативу про суму наданої йому фінансової підтримки.

Як простежується з вищевикладеного опису механізму державного фінансування,  підтримка фермерам та кооперативам за всіма напрямками надається виключно через державні банки. Але, на наш погляд, доцільно було б залучити до співпраці й приватні  банки. Більш широкий спектр банків, через які можливо отримати компенсацію, надав би аграріям свободу вибору фінансового закладу для обслуговування та сприяв би створенню рівних умов для розвитку клієнтської бази банків незалежно від їхньої форми власності.

Крім того, з метою мінімізації отримання державних коштів «псевдо-фермерами» та «псевдо-кооперативами», створеними за рахунок штучного виділення земель з фонду холдингів, необхідно забезпечити контроль «справжності» фермерів та кооперативів. Можливо, до цього доцільно було б долучити регіональні представництва Асоціації фермерів та землевласників України.

Консолідовану інформацію про напрямки підтримки фермерства та кооперації наведено в Додатку до даного матеріалу. Крім того, з особливостями отримання державної підтримки за кожним з напрямків та тематичними відеоматеріалами можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики: http://minagro.gov.ua/apk

Далі буде…