Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Динаміка основних показників НПФ за 2015 рік
20.04.2016

На початок 2016 року в реєстрі фінансових установ значилося 72 недержавних пенсійних фонди та 23 компанії-адміністратора. НПФ зареєстровані в 9 регіонах України, але 74% від загальної кількості зосереджені в Києві. Станом на 31.12.2015 НПФ було укладено 59,7 тис. пенсійних контрактів (+ 8,3%  у порівнянні з загальною кількістю на 31.12.2014 р). Основна частина контрактів (87%) укладена з фізичними особами. На угоди з юридичними особами доводиться всього 1% від загальної кількості, але при цьому саме ці договори формують основну масу (96%) пенсійних внесків. Всього на 31.12.2015 р. кількість учасників НПФ становила 836,37 тис.осіб. З них більшу частину становлять громадяни від 25 до 50 років-таких учасників за даними Нацкомфінпослуг налічується 530,4 тис. осіб.

Загальна сума пенсійних внесків наростаючим підсумком з початку діяльності фондів склала 1,9 млрд.грн. (+ 4% у порівнянні з 31.12.2014). Пенсійні виплати за весь цей період отримали 82 тис. чол. (9,8% учасників) на суму 557 млн.грн. За 2015 рік було виплачено 136 млн.грн., що на 12% перевищує обсяг виплат 2014 року. При цьому обсяг пенсійних внесків за 2015 рік склав 79 млн.грн., що на 64% менше показника 2014 року. Середній розмір одноразової пенсійної виплати на 1 учасника НПФ на 31.12.2015 склав 6 тис. грн. (на 31.12.2014- 5,2 тис.грн.).

Загальна вартість пенсійних активів за 2015 знизилася на 19,8%, і на 31.12.2015 р. становила 1980 млн.грн. Загальний прибуток НПФ (наростаючим підсумком) за 2015 зменшився на 438 млн.грн., і на початок 2016 року склала 657 млн.грн. Співвідношення прибутку до активів на 31.12.2015 склало 33% (проти 44% на 31.12.2014г).

Істотна частина інвестиційних активів НПФ (близько 40% на 31.12.2015) розміщена на депозитних рахунках в банках. Близько 34% - вкладено в цінні папери, дохід за якими гарантований КМУ. За 2015 рік обсяг інвестицій в них збільшився на 79%. При цьому вкладення в облігації підприємств за минулий рік зменшилися на 61% (на 31.12.2015 їх частка склала 13%), а вкладення в акції-на 75% (частка склала 3%).

Витрати, які покриваються за рахунок пенсійних активів, на 31.12.2015 склали (накопичувальним підсумком з початку діяльності) 215,2 млн.грн. (10,9% від загальної вартості активів). Основну їх частину (64% на 31.12.2015 р.) формують витрати на послуги з управління активами фондів. Друга істотна складова- витрати на адміністрування діяльності фонду (25,5%). Послуги зберігача складають 5,3% від  обсягу витрат. За 2015 рік видатки склали 44 млн. грн., що на 24% перевищило витрати 2014 року. Збільшення відбулося в зв'язку зі зростанням  сум  за основними витратними статтями - сплата за управління активами зросла на 18,6%, за адміністрування НПФ- на 35,6%.

Більш детально з динамікою основних показників НПФ можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Статистика»http://finpuls.com/ua/financial/statistics