Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Чи існує конкуренція для банків з боку небанківських фінансових установ
24.02.2020

Учасники ринку кредитування

На небанківському ринку кредитуванням займаються: кредитні спілки, фінансові компанії та ломбарди. Загальна сума виданих ними кредитів за результатами 9 міс. 2019 року склала 73,9 млрд. грн., що формує 7% загального обсягу кредитного портфеля. При цьому в кредитуванні фізичних осіб то ФОП частка ринку небанківських компаній складає 12%, а в кредитуванні юридичних осіб - лише 5%. За обсягами кредитування фізичних осіб серед небанківських установ лідирують ломбарди. На другому місці - фінансові компанії, які кредитують також і ФОП. Найменшу долю ринку займають кредитні спілки. Кредитуванням юридичних осіб займаються лише фінансові компанії. З детальнішою інформацією щодо розподілу часток на ринку кредитування  можна ознайомитись в додатку до матеріалу.

Зупинимось  стисло  на кожному виді небанківських фінансових установ, що представлені на ринку кредитування.

Кредитні спілки

За даними  Нацкомфінпослуг, станом на 01.10.2019 найбільшу кількість кредитних спілок було  зареєстровано в таких регіонах: в  м. Києві та Київській області – 39 (11,2%); в Луганській  області – 31 (8,9%); Донецькій – 28 (8%); Харківській – 22 (6,3%); Львівській – 20 (5,7%). За кількістю членів кредитних спілок лідирують: Івано-Франківська область (56,9  тис. осіб), Львівська (55,2 тис. осіб),  м. Київ та Київська область (43,4  тис. осіб), Дніпропетровська (35,7 тис. осіб) та Закарпатська області (35,1 тис. осіб).

Лідерами  за  розмірами  активів  є  кредитні  спілки  Херсонської  області (352,1  млн.  грн.),  м.  Києва  та  Київської  області  (341,4  млн.  грн.),  Івано-Франківської  (282,1  млн.  грн.),  Львівської  (240,5  млн.  грн.)  та  Харківської областей (220,5 млн. грн.).

Обсяг кредитного портфеля спілок станом на 01.10.2019 перевищує  обсяг  залучених  депозитних внесків у 2 рази: 1149,1 млн. грн.  внесків  проти 2 267, 3 млн. грн. кредитів.

Порівняно з відповідним періодом 2018  року, обсяги кредитів спілок збільшились на 6,6% (+141  млн. грн.). Середній розмір кредиту на одного члена кредитної  спілки  становить 18,9 тис. грн., що на 13,2% (2,2 тис. грн.) більше, ніж станом на 01.10.2018.

Найбільший попит серед членів спілок мають споживчі кредити. Вони складають 52,7% від портфеля. При цьому в їх складі кредити на придбання автотранспорту становлять 2,9%, на  придбання техніки - 3% та  на  інші  потреби – 94,1% . Друге місце посідають  кредити, надані на  придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 19,4% від загальної суми (440,7  млн. грн.).  Найменшу частку (3,7%) в загальному обсязі кредитів, виданих спілками, займає кредитування фермерських господарств. Детальніше зі структурою портфеля кредитних спілок можна ознайомитися в додатку до даного матеріалу.

Діапазон середньозважених відсоткових ставок за кредитами, які  надано членам кредитних  спілок,  досить  широкий - зустрічаються як ставки менші 10% (у 5% спілок), так і понад 80% ( у 2,9% спілок).  При цьому майже половина кредитних спілок (48,9%) надає своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30% до 50% річних.

Сума прострочених кредитів спілок станом на 01.10.2019 складала 384,5 млн. грн. (проти 366,3 млн грн. роком раніше). Тобто за рік прострочена заборгованість зросла на 5% (+18,2 млн. грн.). При цьому 58,6% від загальної суми прострочення складає заборгованість понад 12 міс. Питома вага простроченої заборгованості в кредитному портфелі спілок складає 17%.

Фінансові компанії

Станом на 01.10.2019 року 674 фінансові компанії мали діючи ліцензії з надання коштів у позику,  в  тому числі й на умовах фінансового кредиту (на 01.10.2018 – 599).

Обсяг кредитного портфеля фінансових компаній на початок 4 кварталу 2019 року складав 57 932,03 млн. грн.

За  9  місяців  2019  року  фінансовими  компаніями було  укладено  договорів  з надання  коштів у  позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту, на суму 51 149,4 млн. грн. що на 57,0% більше, ніж за 9 місяців 2018 року. Збільшення відбулося внаслідок зростання сум за укладеними договорами: з фізичними особами - на 48%, з юридичними особами - на 70,4%. При цьому 89,2% загального обсягу договорів було укладено компаніями, що входять до ТОП-20 гравців ринку.

За 9 місяців 2019 року на  найбільші  суми  було  укладено  договори з підприємствами будівництва (14 % від загальної суми договорів з юридичними особами), сфери послуг (14%), сільського  господарства (2,2%), машинобудування (0,8%), транспорту та логістики (0,8%). При цьому 42,5% від сум укладених договорів припадало на договори, термін дії яких не перевищував 30 днів. На  середньострокові  та  довгострокові  кредити (від  1  року  та  довше) припадало лише 16,3 % від  сум укладених договорів.

Переважна частина договорів (67,9%) укладалася фінансовими компаніями дистанційно. Сума договорів, укладених в такий спосіб, порівняно з аналогічним періодом 2018 року зросла в 2,4 рази. Основна частина договорів, укладених дистанційно (98,2%) має термін дії до 90 днів.

Ломбарди

Станом на початок жовтня 2019 року,  у  Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 333 ломбарди та 6 187 відокремлених підрозділів ломбардів. За територіальною ознакою найбільшу кількість ломбардів зареєстровано в таких областях: м. Києві та Київській області – 24,3%; у  Дніпропетровській області 14,7%; в  Донецькій – 11,7%; в  Харківській – 8,1%.

Загальна сума кредитного портфеля ломбардів станом на 01.10.2019 року дорівнювала 13 711,1 млн. грн. При цьому 96,6% загального обсягу кредитів було надано ТОП-100 ломбардів.

Найбільшу частку портфеля (76,4%) складали кредити, надані під заставу коштовностей. Кредити під заставу побутової техніки формували 22,95%. Детальнішу інформацію щодо структури застави наведено в додатку до даного матеріалу.

Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів станом на 01.10.2019 становила  212,2%.

Відсоток кредитів, погашених за рахунок заставного майна, складав 13,2% від загальної суми погашених кредитів.

Надавачі лізингових послуг

Цими видами послуг, крім банків, займаються ще небанківські компанії. Станом на 01.10.2019, ліцензію на здійснення лізингової діяльності мали 430 фінансових компаній та 116 лізингодавців, що не є фінансовими компаніями.

Вартість  чинних  договорів  фінансового  лізингу станом на 30.09.2019 становить 28 357,6 млн. грн. За  підсумками  9  місяців  2019  року спостерігається збільшення кількості договорів фінансового лізингу на 45,3% та вартості договорів - на 7,5 % порівняно з 2018 роком.

Переважна кількість договорів фінансового лізингу укладається з юридичними особами. Станом на початок жовтня 2019 року найбільшими лізингоотримувачами є: сільське господарство та  транспортна галузь (по 22% від загальної суми договорів), сфера послуг (5,8%) та харчова промисловість (4,6%). Детальнішу інформацію наведено в додатку до матеріалу.

Резюме

Якщо на кредитному ринку безумовними лідерами є банки, то на ринку лізингу, що не є основною спеціалізацією банків, лідирують небанківські компанії. Станом на 01.10.2019 їм належить 79% ринку лізингу. Детальнішу інформацію наведено в додатку до матеріалу.

Виходячи з наведених вище даних, небанківські фінансові установи поки що не можуть конкурувати з банками на кредитному ринку. Вони надають переважно короткострокові кредити фізичним особам та їх загальна частка на ринку складає 7%.

Якщо в основної частини кредитних спілок рівень відсоткових ставок перебуває приблизно в тому ж діапазоні, що й у банків (станом на 01.10.2019 р. середньозважений рівень процентних ставок при кредитуванні банками фізичних осіб складав 36,5%), то у фінансових компаній та ломбардів ставки значно вищі. Вони, як правило, кредитують тих фізичних осіб, які не мають можливості отримати банківські кредити, тобто їхня цільова аудиторія відрізняється від аудиторії банків, тому про пряму конкуренцію говорити не зовсім коректно. Але наявна інша проблема: на даний час регулювання діяльності небанківських фінансових установ потребує суттєвого вдосконалення. Тому часто на цьому ринку процвітає шахрайство, що в кінцевому підсумку знижує довіру громадян до всіх фінансових організацій, в тому числі, і до банків. З 1 липня 2020 Національний банк стане також регулятором ринку небанківських фінансових послуг і планує запровадити нове регулювання. Зокрема, буде запроваджено ризик-орієнтований підхід до нагляду за небанківськими структурами. Для небанківських фінансових організацій, що мають право залучати кошти населення, посиляться вимоги до капіталу і буде введено нормативи достатності капіталу, кредитного ризику та ліквідності. Сподіваємось, що це створить рівні умови діяльності для небанківських фінансових установ і банків і допоможе розвитку конкурентного середовища для надання фінансових послуг.