Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Розвиток іпотечного кредитування на первинному ринку нерухомості стримує недосконалість нормативної бази з фінансування будівництва

Згідно даних, отриманих НБУ  шляхом  анкетування банків, станом на 01.12.2021 загальний обсяг  валових іпотечних кредитів, виданих фізичним особам в гривні,  складав 15,3 млрд грн. У порівнянні з портфелем на 01.12.2020 зростання склало 4,87 млрд.грн (+46,61 %). У порівнянні з початком 2021 року обсяг портфеля зріс на  43,15%.

Якість кредитного портфелю в національній валюті достатньо добра: валовий обсяг непрацюючих кредитів станом на 01.12.2021 дорівнював 13,1% від обсягу іпотечного кредитного портфеля в національній валюті, а чистий обсяг ( за вирахуванням резервів)- 7,02%.

За січень-листопад 2021 року банками було видано 9713 нових іпотечних кредитів на загальну суму 7,87 млрд.грн (в 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період попереднього року).

Найбільші обсяги видачі кредитів спостерігались в  м. Київ (36% від загальної суми кредитів та23% від загальної кількості) та  Київській області (19% та 15% відповідно). Також суттєву питому вагу мали кредити, видані в Харківській області (8% та 9% відповідно), в Львівській області (5% від обсягу та 5% від кількості), Дніпропетровській області (по 5% від загального обсягу кредитів та 6% від кількості) та в Одеській області (4% від обсягу та 6% від кількості).

 Основна сума кредитів (87,3% від загального обсягу) була видана на придбання нерухомості на вторинному ринку. У порівнянні з січнем - листопадом 2020 року питома вага кредитів, виданих на придбання квартир на первинному ринку, зменшилась  з 14,9% до 12,7%. 

Стриманий інтерес до кредитування  первинного ринку нерухомості пов'язаний з недосконалістю нормативної бази, що  регулює фінансування будівництва. Як наслідок – згідно нормативних вимог НБУ, банки несуть значні витрати на  резервування таких кредитів. Тому послуги з кредитування придбання квартир на  первинному ринку надає достатньо вузьке коло банків, а ставка є вищою, ніж на вторинному ринку: за листопад 2021 року середньозважена ефективна облікова ставка за кредитами на первинному ринку складала 15,49%, на вторинному - 13,54%. 

За даними опитування, проведеного НБУ, на ринку кредитування нерухомості найбільш активно працюють 5 банків : за результатами 11 місяців 2021 року вони видали 85% від загального обсягу іпотечних кредитів та 90% від їх  загальної кількості.

Банки-лідери, в тому числі, надають іпотечні кредити за державною  програмою «Доступна іпотека 7%», яка діє з березня 2021 року та в рамках якої станом на 29.11.2021 було видано кредитів на загальну суму 995 млн грн (13% від загального  обсягу, наданого  за березень - листопад).

За даними Фонду розвитку підприємництва, за допомогою якого реалізується державна іпотечна програма, станом на 24.01.2022 за програмою було видано 1494 кредити на суму 1,29 млрд грн, а  до  лідерів  програми  входять наступні банки :  АТ «КРЕДОБАНК», який є лідером як за кількістю, так і за обсягом наданих кредитів (ним видано  24,28% від загального обсягу кредитів та 24,43% від загальної кількості). На другому місці за обсягами виданих кредитів – АБ «УКРГАЗБАНК» (21,36% від обсягу та 18,81% від загальної кількості виданих кредитів). На третьому місці за обсягом видачі за державною програмою - АТ «ОЩАДБАНК»: питома вага наданих ним кредитів складає 20,68% від загального  обсягу та 20,35%  від загальної кількості. Також до п’ятірки лідерів за державною іпотечною програмою  входять АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (18,41% від обсягу та  21,55% від кількості ) та АТ  КБ "ГЛОБУС" (видані ним кредити станом на 24.01.2022 складали  11,38% від загальних обсягів та загальної кількості кредитів, наданих в рамках програми). Всього в державній програмі приймає участь 21 банк, але фактично видані кредити за аналізований період наявні у 11 банків. За кредитами,виданими в рамках програми, зберігається тенденція, аналогічна тій що притаманна іпотечному ринку в цілому: за весь період дії програми 78,41% від обсягу кредитів були надані  на купівлю нерухомості на вторинному ринку та лише 21,59% - на купівлю  на первинному ринку. В сфері кредитування первинного ринку квартир працюють 6 банків, а кредити, надані на купівлю домоволодінь  на первинному ринку, мають 2 банки («УКРГАЗБАНК» та «ПРИВАТБАНК»). За обсягами кредитування первинного ринку лідером є банк «ГЛОБУС»- обсяг виданих ним кредитів за державною іпотечною програмою станом на 24.01.2022 склав 39,75% від загального обсягу кредитування первинного ринку житла в рамках даної програми. На другому місці - «КРЕДОБАНК» (32,19%), на третьому - «УКРГАЗБАНК» (21,86%). Більш детальна статистика наведена в додатку до данного матеріалу.

Як простежується з вищенаведених даних, іпотечне кредитування розвивається досить динамічно. В тому числі, завдяки державній іпотечній програмі, яка передбачає часткову  компенсацію відсотків за кредитами, що робить їх більш доступними для громадян.   Але активізація кредитування на купівлю нерухомості на первинному ринку, що може забезпечити розвиток будівельної галузі, неможлива без суттєвого вдосконалення нормативної бази з фінансування будівництва, спрямованої на підвищення захисту прав інвесторів. Це знизить ризики кредитування, що дозволить НБУ переглянути умови резервування таких кредитів та підвищить інтерес банків до співпраці з будівельними компаніями.