Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Кредити. Хроніка воєнних часів

За даними НБУ, станом на початок липня  обсяг непрацюючих кредитів банківської системи складав 339 312 млн грн (29,7 % від загального обсягу кредитного портфелю банків). При цьому найбільша питома вага проблемної заборгованості  спостерігалась у «Приватбанка» (66,47% від обсягу його кредитного портфелю). Така ситуація має давню історію та переважно пов`язана з операціями колишніх акціонерів банку. Починаючи з 2018  року,  якість портфелю банків поступово покращувалась завдяки поетапному списанню непрацюючої заборгованості за рахунок резервів. Так, за 2021 рік питома вага «токсичних» активів «Приватбанку» зменшилась з 73,95% до 69,92%. До початку війни активно займались «розчисткою»  кредитних портфелей й інші державні банки:  станом на 01.01.2022 питома вага їх проблемної заборгованості складала 27,41% проти 43,69 % на 01.01.2021. Банки з приватним капіталом за 2021 рік скоротили питому вагу проблемної заборгованості на 5,13в.п.( до 9,42%). А банки іноземних банківських груп -на 10,02 в.п.( до 17,82% станом на початок поточного року).

Після початку збройної агресії РФ, НБУ почав активно виводити з ринку банки з російським капіталом, в результаті чого за лютий  питома вага проблемної заборгованості банків іноземних банківських груп  зменшилась на 11,07 в.п ( до 6,75% станом на 01.03. 2022).

На тлі повномасштабної війни з РФ зниження платоспроможності позичальників очікувано призводить до погіршення кредитної дисципліни.  Ситуація ускладнюється також частковою втратою заставного майна на окремих територіях країни.  У березні – травні поточного року у звітності банків не спостерігалось суттєвого зростання питомої ваги непрацюючих кредитів (переважно, завдяки запровадженим НБУ  тимчасовим регуляторним пом`якшенням  в напрямку оцінки кредитного ризику). Але, хоча ряд пом`якшень  ще діє , починаючи з червня, банки поступово почали визнавати проблемні кредити та формувати відповідні резерви. Як наслідок, питома вага непрацюючих кредитів станом на 01.07.2022 у порівнянні з 01.03.2022 у приватних банків збільшилась на 4,03 в.п.  (до 13,46%),  у банків з капіталом іноземних банківських груп- на 3,32 в.п. (до 10,07%), а у державних банків ( не включаючи «Приватбанк») - на  2,83 в.п (до 30,44%). Обсяг а проблемних кредитів «Приватбанку»  завдяки списанню непрацюючої заборгованості станом на  01.07.2022  дещо зменшився у порівнянні з портфелем станом на початок березня  ( обсяги проблемної заборгованості зменшились на 570 млн грн, а їх питома вага скоротилась на 2.07 в.п.). Але, незважаючи на це, обсяг непрацюючих кредитів «Приватбанку» формує 52% від загального обсягу проблемних кредитів БСУ.

Основну частку проблемних кредитів (88 % від їх  загальної суми) складає заборгованість юридичних осіб. Питома вага непрацюючих кредитів за портфелем фізичних осіб ( в тому числі, ФОП) станом на 01.07.2022 складала  16%, а питома вага непрацюючих кредитів за портфелем юридичних осіб дорівнювала 35,47%.

У більшості банків (у 37 з 68, що надали інформацію, тобто у 54%) станом на 01.07.2022 питома вага проблемної заборгованості корпоративних клієнтів не перевищує 10%. У 11 банків ( тобто у 16% )  вона знаходиться в інтервалі від 20 до 30%. У 9 банків- в інтервалі від 10 до  20%. Питома вага непрацюючих кредитів перевищує 50% тільки у 5 банків ( більш детальна інформація наведена в додатку до матеріалу).

Серед видів діяльності, що формують більше, ніж 1% від кредитного портфелю юридичних осіб,  найбільша питома вага проблемних кредитів спостерігається у підприємств роздрібної торгівлі (станом на 01.07.2022 вона складала 78,4% ). У оптової торгівлі цей показник дорівнював 25,49%.

 Також значний рівень проблемної заборгованості мають такі види діяльності, як будівництво будівель та операції з нерухомим майном ( 68,19% та  53,76%, відповідно). Питома вага непрацюючих кредитів машинобудівельних підприємств складає 52,55%, металургійних-49,53%. Підприємства, що спеціалізуються на оренді, прокаті та лізингу, мають 56,75% проблемних кредитів від обсягу свого портфелю. Підприємства з надання фінансових послуг ( крім страхування та пенсійного забезпечення)-37,43%. Підприємства з виробництва харчових продуктів мають  19,45%  проблемної заборгованості. Більш детальна інформація наведена в додатку до даного матеріалу.

Поки що ситуація з рівнем проблемної заборгованості не критична. Але задля збереження фінансової стійкості в поточних умовах, для банків є важливим своєчасно та адекватно  оцінити реальну платоспроможність своїх клієнтів та подальші перспективи їх діяльності та, за можливості, зробити кроки в напрямку мінімізації  існуючих ризиків (запропонувати клієнтам реструктуризацію кредитів, здійснити  заміну заставного майна тощо). Будемо реалістами: після припинення військового стану банки будуть мати  багато роботи в напрямку скорочення непрацюючих кредитів. Але зараз головне- вистояти та дочекатись Перемоги!