Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Структура кредитного портфелю в розрізі галузей

Як простежується  з діаграми, максимальна сума кредитів надана підприємствам торгівлі - вони формують більше 30% кредитного портфелю. Значну частку складають кредити АПК  (сільське господарство та харчова промисловість)- їх питома  вага складає біля  15%. Кредити на будівництво та операції  з нерухомістю в сумі дорівнюються  близько 12% портфелю.