Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Тренд 2018 року - розширення співпраці банків та МСБ

Останнім часом Уряд узяв орієнтир на розвиток малого та середнього бізнесу. У 2017-му було затверджено Стратегію розвитку МСБ до 2020 року. Документ передбачає дерегуляцію малого й середнього бізнесу, полегшення доступу до фінансування, стимулювання інтересу до підприємництва, залучення суб'єктів МСБ до ЗЕД, а також забезпечення  інноваційної складової в  діяльності МСБ. 

Національний банк, зі свого боку, також зацікавлений у розвитку МСБ та вважає, що активізація кредитування малого та середнього бізнесу може стати рушієм для відновлення кредитування реального сектору. Тому, з метою підвищення обізнаності потенційних інвесторів щодо діяльності МСБ, НБУ започаткував щомісячне оприлюднення статистичних даних щодо кредитів, наданих банками невеликим підприємствам.

Згідно з даними грошово-кредитної статистики НБУ, обсяги кредитування малого та середнього бізнесу станом на початок лютого склали 447 млрд. грн., що формує 52% від загального обсягу кредитного портфеля нефінансових організацій. При цьому на кредитування середнього бізнесу припадає 26%, а на кредитування малого підприємництва та мікропідприємництва  – по 13%.  З мікропідприємств найбільш активно кредитами користуються компанії з річним доходом до 50  тис. євро - питома вага їх кредитів у кредитному портфелі мікропідприємств складає 59%.

За січень кредитний портфель МСБ збільшився на 3% (+13,5 млрд. грн.). При цьому найбільше зростання спостерігалось у середніх підприємств  (+ 9 млрд. грн. або +4%). На другому місці за обсягами зростання - суб’єкти малого підприємництва (+3%, що складає 3,5 млрд. грн).

Фізичним особам-підприємцям станом на початок лютого було видано кредитів на суму близько 4 млрд. грн. Зростання портфеля за січень склало 202 млн. грн. (+5%).

Банкіри  оцінюють  рівень закредитованості МСБ як низький та очікують підвищення попиту на кредитні ресурси з боку МСБ. З метою активізації цього процессу, вони збираються пом`якшити  для потенційних позичальників стандарти схвалення заявок на отримання кредитів — про це свідчать результати опитування представників банків про умови кредитування, проведеного на початку 2018 року.

Підприємці також налаштовані на розширення співробітництва з банками. За результатами опитування представників малого та середнього бізнесу, кредити протягом 2018 року планують брати 26,9% малих підприємств та 41,3% середніх.

Крім звичайного банківського кредитування, в Україні продовжують діяти міжнародні програми з підтримки малого та середнього бізнесу. Так, з березня 2016 року Україна приєдналася до програми Євросоюзу з фінансування бізнесу COSME. Також в Україні працює програма Horizon 2020 від Європейської комісії. В ролі донорів за окремими програмами також виступають: Європейський банк реконструкції та розвитку(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський інвестиційний фонд, Німецький банк розвитку (KFW), Німецько-український фонд (НУФ), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та інші організації. Повний перелік програм, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу, оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку.

Крім того, Держбюджетом на 2018  рік передбачено 72 млн. грн. на фінансування інноваційних проектів МСБ за рахунок коштів, залучених державою від іноземних інвесторів (код бюджетної класифікації програми 3511620). Це фінансування планується виділити в рамках проекту від KFW  "Підтримка малих і середніх підприємств". Загальна сума проекту складає 10 млн. євро.

Також для МСБ в державному бюджеті закладено кошти для надання фінансування в обсязі 1 млрд. грн. у рамках програми «Державна підтримка розвитку фермерських господарств» (код 2801230).

Таким чином, як Уряд, так і фінансові організації в якості одного з напрямків роботи на найближчий час обрали активізацію фінансування малого та середнього бізнесу. Та й певні ресурси для розвитку МСБ на даний момент начебто в наявності. Основною умовою успішної реалізації цих планів на практиці є дотримання чітких, прозорих та обґрунтованих механізмів відбору суб’єктів малого та середнього бізнесу для надання фінансування.

 

Довідково:

Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання сегментуються, виходячи з кількості працюючих та обсягів річного доходу. Суб`єкт середнього підприємництва – компанія, обсяг доходів якої не перевищує 50 млн. грн., а кількість працівників складає не більше 250 осіб. Суб`єкт малого підприємництва має річний дохід до 10 млн. грн. та штат до 50 осіб. Максимальний річний дохід мікропідприємства складає 2 млн. грн., а кількість працівників не перевищує 10 людей.