Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Штрафи з фінансового моніторингу за 5 місяців поточного року склали 23,4 млн. грн.

Національний банк приділяє дедалі більшу увагу контролю за дотриманням банками вимог з фінансового  моніторингу. З серпня 2016 року інформація про застосовані заходи впливу щомісячно оприлюднюється в спеціальному розділі на сайті НБУ. Виходячи з цієї інформації, протягом поточного та попереднього років найчастіше як заходи впливу регулятор застосовував до банків письмові застереження (22 у 2018 році та 7 за 5 місяців 2019 року), а також накладення штрафів. При цьому обсяги штрафів є доволі суттєвими. Так, за 2018 рік обсяг штрафів становив 152 млн.грн. Основну частку цієї суми сформував штраф, застосований до АТ «Сбербанк», який склав 94,7 млн. грн. Але, крім цієї фінансової установи, штрафи було застосовано ще до 13 банків. За  січень-травень поточного року було оштрафовано 9 банків, а сума склала 23,4 млн. грн. До деяких банків було одночасно застосовано штраф та письмове застереження. Детальнішу інформацію про заходи впливу на банки з боку НБУ наведено в додатку до даного матеріалу.

Письмові застереження протягом  2018-2019 р.р. застосовувались переважно за не виявлення банками публічних діячів та пов’язаних з ними осіб, а також  за неналежний моніторинг операцій таких осіб. Найбільш розповсюдженими причинами накладення штрафів за цей час було ведення банками ризикованої діяльності в сфері фінансового моніторингу: проведення операцій на базі документів, що містять недостовірну інформацію та операцій, що містять ознаки відмивання коштів. Наприклад, у березні-квітні поточного року було застосовано штрафи до 3 банків за проведення  фінансових операцій із перерахування коштів клієнтів іншим банкам (згідно з договорами на послуги інкасації)  з подальшою видачею кредитів готівкою фізичним особам та розрахунків із фізичними особами за сільськогосподарську продукцію, металобрухт тощо. Регулятор вважає, що банки не вжили своєчасно заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій. При цьому характер цих операцій, на думку НБУ, дає підстави зв’язати їх з легалізацією кримінальних доходів та конвертацією безготівкових коштів у готівку. Також НБУ розцінює як здійснення ризикованої діяльності циклічні операції фізичних осіб з цінними паперами, у результаті яких фізичні особи постійно отримують значний розмір інвестиційного прибутку, а юридичні особи, що є іншою стороною правочину, постійно отримують інвестиційний збиток. За такі операції протягом квітня поточного року було застосовано штрафні санкції до 2 банків.

Виходячи з наявних тенденцій, банкам слід зосередити зусилля на підвищення якості фінансового моніторингу. Зокрема, варто звернути увагу на матеріали з цієї тематики на офіційному сайті Національного банку: крім регулярного оприлюднення результатів перевірок банків з фінансового моніторингу, НБУ  періодично надає банкам роз’яснення щодо виявлення підозрілих операцій та наводить приклади схем відмивання коштів.