Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
58% кредитів — у компаній зі слабким фінансовим станом

У 2008-2009 та 2014–2016 роках українські компанії пережили дві глибокі кризи. У результаті фінансовий стан багатьох із них значно погіршився, чимало  компаній перестало обслуговувати накопичені  борги. Щоб оцінити поточний рівень платоспроможності боржників та перспективи портфеля непрацюючих корпоративних кредитів у банках України, НБУ комплексно проаналізував фінансовий стан широкої вибірки підприємств реального сектору. До вибірки увійшли 5,7 тис. великих та середніх компаній. Результати дослідження було оприлюднено в грудні 2018 року в рамках «Звіту про фінансову стабільність».

Вибірку було поділено на групи якості за трьома критеріями: борговим  навантаженням, прибутковістю і темпами зростання доходу. Кожний критерій оцінювався за шкалою: добре, задовільно чи незадовільно.  «Зірки» - це група з оцінкою «добре» за всіма критеріями. «Майже зірки» мають одну оцінку нижчу, ніж «добре». У «темних конячок» оцінка за 2 критеріями має значення нижче, ніж «добре», або всі оцінки мають значення «задовільно». При отриманні оцінки «незадовільно» за 2 критеріями, компанію відносили до групи «інфіковані». «Зомбі» мають незадовільні оцінки за більшістю критеріїв. Детальніше принципи групування наведено в Додатку  до матеріалу .

За результатами проведеного НБУ дослідження, 32% кредитів припадає на  компанії “зомбі”. Це переважно кредити, які було видано вже достатньо давно. За оцінками НБУ, лише п’ята частина цієї заборгованості має шанси на успішну реструктуризацію. Але банки вже визнали  непрацюючими 83%  кредитів, виданих компаніям  “зомбі”,  та станом на 01.10.2018 сформували резерви на суму, що складає 75% від обсягу таких кредитів. Таким чином, на  прибутковість  банків ці кредити значного впливу чинити не будуть, але вони стримують розвиток корпоративного кредитування.

Питома вага обсягу кредитів «інфікованих» боржників складає 26%. Регулятор вважає, що можливе повернення не більше 40% цих кредитів. Станом на початок жовтня, вони були зарезервовані на 42%  від  загального обсягу (банки вже  визнали проблемними 55%   кредитів інфікованих підприємств).

Найбільша питома вага кредитів підприємств “зомбі” та “інфікованих” спостерігається у галузях «Будівництво» та «Операції з нерухомістю». На фінансовий стан компаній негативно вплинуло зниження орендних ставок та низька активність ринку купівлі-продажу нерухомості. Також дуже високу питому вагу  кредитів компаній з незадовільним фінансовим станом має галузь «Машинобудування». Вона постраждала через втрату російського ринку збуту продукції. Крім того, основну частку портфелю складають кредити фінансово слабких підприємств в таких галузях промисловості, як  «Добувна», «Хімічна» та «Харчова». «Зомбі» у видобувній галузі – це окремі компанії з неприйнятним борговим навантаженням. На хімічну промисловість негативно  вплинули  труднощі з постачанням сировини та втрата частини потужностей на Донбасі. Проблеми в харчовій промисловості було  спричинено переважно обмеженнями на ринку РФ, що був головним для виробників молочної продукції. Таблицю та діаграму з показниками питомої ваги кредитів за групами позичальників наведено в Додатку до матеріалу.

За дослідженнями НБУ, нові  банківські  кредити  отримують переважно якісні компанії. За дев’ять місяців 2018 року із 55 млрд. грн. нових кредитів,  виданих компаніям з аналізованої вибірки, 84% отримали компанії з рейтингом не нижчим за «темні  конячки». При цьому кредити «зіркам» склали 43%  від загального обсягу.

Нині у порядку денному –  очищення банківських балансів від кредитів низької якості. Завершивши його, банки інтенсивніше запрацюють з якісними  боржниками. Реальний сектор має потенціал для кредитування. Наприклад, із 2,8 тис. “зірок” та “майже зірок”, 1,7 тис. компаній практично не мали боргів.