Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд новацій банківського законодавства за березень 2020 року

Значна частка нормативних документів, прийнятих НБУ  протягом березня 2019 року, була спрямована на мінімізацію негативного впливу карантину на фінансовий сектор  та економіку в цілому. Так,  з метою збереження ліквідності в період епідемії корона вірусу та сприяння розвитку довгострокового кредитування реального сектору та населення, НБУ постановами №№29-30  запровадив довгострокове рефінансування банків ( на строк до 5 років).

Крім того, постановою № 34 НБУ зупинив проведення усіх видів виїзних перевірок банків та інших фінансових установ на період карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу (COVID-19).

Постановами №№ 35,38 НБУ запровадив для системно важливих банків  операції з підкріплення готівковими доларами США та євро шляхом їх обміну на відповідну безготівкову валюту ( перелік системно важливих банків було затверджено Постановою № 155-рш від 03.03.2020).

Крім того, НБУ скасував ряд тарифів на період дії обмежувальних заходів : до 01.05.2020 НБУ здійснюватиме підкріплення банків готівкою безкоштовно (постанова №33), безкоштовними будуть і розрахунки в СЕП (Постанова №36)

Також регулятором було зроблено  для банків ряд послаблень. Наприклад, Постановою № 37 НБУ відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості. На тлі негативних настроїв  на світових ринках капіталу з метою запобігання зниження інтересу банків до валютних ОВДП, НБУ Постановою №25 відтермінував на рік ( до 31.03.2021 р.) впровадження ваг ризику для державних цінних паперів України в іноземній валюті.

Крім того, НБУ дозволив банкам не застосовувати ознаки, які звичайно враховуються ними для визнання події дефолту, до боржників, за якими в зв’язку з карантином було проведено реструктуризацію боргу (при умові, що вони  виконували свої зобов’язання станом на 01 березня 2020 року). Також для підвищення ліквідності банків, НБУ  постановою №224-рш змінив алгоритм розрахунку зобов’язань банків, що підлягають обов’язковому резервуванню. З 11 квітня 2020 року кошти, що банки залучають від нерезидентів, будуть враховуватися не окремо на валовій основі, а на сальдовій основі разом із міжбанківськими коштами.

Крім вище перелічених документів, НБУ також затвердив декілька нормативних актів, що стосуються готівкової валюти та інкасації. Так Постановою №28 НБУ врегулював взаємодію інкасаторських компаній  із банківськими установами,  Постановою №40- визначив механізми контролю за дотриманням інкасаторськими компаніями  вимог з приймання, зберігання та оброблення готівки, а Постановою №43- поширив на інкасаторські компанії, що здійснюють оброблення та зберігання готівки, вимоги щодо ведення касових операцій банками в Україні.

Більш детально с новаціями нормативних документів можна ознайомитись в додатку до даного матеріалу.