Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд новацій НБУ за грудень 2020 року

Грудень видався дуже «врожайним» на нові нормативні документи НБУ.  При цьому суттєва увага приділялась документам, спрямованим на підтримання економіки та банківської системи на час дії обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19. Так, Постановою №160  від 22.12.2020 р. було передбачено цілу низку пом`якшень: банкам було рекомендовано реструктуризувати кредити позичальників та дозволено не поширювати окремі ознаки дефолту на такі кредити. Також пом’якшено вимоги до формування резервів, роботи з заставним майном, роботи з проблемними активами, проведення стрес-тестування тощо. Крім того, постановою НБУ №158 було подовжено   період  для  очищення балансу банків   від непрофільних активів. А постановою № 166 НБУ подовжив на 3 місяці тестовий період розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR, Net Stable Funding Ratio).

Разом з тим, постановою №172 НБУ удосконалив вимоги щодо організації системи управління ризиками в банках та банківських групах.  В тому числі, було підсилено контроль  за оцінкою майна, що отримується в заставу за наданими кредитами .

Значну увагу НБУ приділяв також регулюванню  нагляду за  небанківськими фінансовими установами. Протягом грудня було прийнято декілька документів з цього напрямку. Так, Постановою №157 від 11.12.2020 р.  було затверджено  Положення «Про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування». Постановою №161 було врегульовано подання  небанківськими установами   документів до НБУ  у період дії карантину. Постановою №168 було внесено зміни до «Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків». Зміни були спрямовані на уніфікацію підходів НБУ до ліцензування небанківських фінансових послуг та підвищення прозорості його взаємодії з учасниками ринку. Постановою №169 було затверджено « Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на ринках небанківських фінансових послуг».

Крім того, Постановою №171 НБУ унормував здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій.

Більш детально з новаціями грудня можна ознайомитися в додатку до даного матеріалу.