Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд новацій НБУ за грудень 2018 року

Грудень місяць, незважаючи на передсвяткові  клопоти, виявився дуже  насиченим з точки зору прийняття регулятором нормативних актів . Нові постанови приймались навіть в останні дні року. При цьому тематика новацій була дуже широкою .  Так, декілька документів  були спрямовані на підвищення якості корпоративного управління в банках та переходу до ризик-орієнтованого підходу в нагляді за банками.  Зазнали змін і положення з проведення аудиту. Також було внесено певні зміни до  нормативних актів  стосовно порядку визначення розміру кредитного ризику.  Крім того, НБУ розширив перелік даних, що публікуються банками і Національним банком та відображають стан банківської системи. Перелік таких даних було зафіксовано   Постановою № 157 від 27.12.2018 року. А, відповідно до Постанови НБУ №163 , з 2019 року підприємства,що становлять суспільний інтерес, у тому числі і банки,  подаватимуть до НКЦПФР фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL .

Зміни торкнуться і відкриття рахунків. :  з 01 квітня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у міжнародному  стандарті IBAN, а діючі номери рахунків з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року будуть самостійно змінювати відповідно до вимог цього стандарту  . Також НБУ надав право третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб підчас відкриття рахунків у банку (через систему BankID).

Ще однією  важливою подією стало впровадження Постановою №148 нового інструменту капіталізації банків, розробленого згідно з нормами законодавства ЄС, що базуються на рекомендаціях Базеля ІІІ.

Регулятор продовжив  до   06.02.2019 дію вимоги до обов’язкового продажу 50%  валютної виручки юридичних осіб . Але разом  з тим, Постановою №158 від 27.12.2018, було розширено перелік типів митних декларацій, що використовуються банками для зняття імпортних операцій резидентів з контролю , що спростило для бізнесу імпорт сировини.

Щоб надати банкам можливість  збільшити обсяг високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті, необхідних для виконання нормативу LCR,  НБУ Постановою № 164  тимчасово знизив  мінімальне значення цього  в іноземній валюті з 80% до 50%.

Зміни було внесено також  до Інструкції про ведення касових операцій,  до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами, до Положення про порядок видачі ліцензій на надання банкам послуг з  інкасації  та ще до цілого ряду документів-всіх не перелічиш. Тому більш докладно новації до нормативної бази, затверджені  протягом останнього місяця  2018 року, викладені в додатку до даного матеріалу.