Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Огляд нормативної бази НБУ за лютий 2020 року

На відміну від попередніх місяців, нормотворча активність НБУ протягом лютого була більш стриманою. Але було прийнято декілька достатньо важливих нормативних актів.

Серед найбільш помітних новацій варто згадати Постанову №16, яка розширила можливості іноземних банків з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Крім того, Постановою №17 регулятор переглянув окремі вимоги до оцінки фінансового стану банків - боржників та боржників – фізичних осіб під час розрахунку розміру кредитного ризику. Також в лютому банкам було спрямоване роз`яснення (Повідомлення № Р/22-0005/10078) щодо розрахунку кредитного ризику на індивідуальній та груповій основі, а також щодо особливостей розрахунку ризиків за кредитами з державною підтримкою.

НБУ вирішив активізувати роботу банків з реалізації непрофільних активів . Тому, згідно Постанови №22, регулятор,  починаючи з 2021 року, запроваджує поетапне вирахування з регулятивного капіталу банків вартості майна, що не використовується ними під час здійснення банківської діяльності.

З метою зменшення регуляторного навантаження на банки, НБУ  Постановою №21 уточнив вимоги до виконання нормативу LCR в іноземній валюті для банків, співвідношення зобов’язань яких в іноземній валюті до усіх зобов’язань становить менше 5%. Такі банки продовжать розраховувати LCR в іноземній валюті для цілей нагляду, проте не матимуть зобов’язання забезпечувати дотримання його значення на рівні 100%.

Також,з метою пожвавлення банківського кредитування та зниження процентних ризиків  банків, НБУ планує у другому півріччі 2020 року впровадити  процентний своп. З цією метою Постановою № 20 регулятор розширив периметр завдань, визначених Положенням про основи процентної політики Національного банку.

Завдяки Постанові НБУ № 18, банки отримали додатковий час для розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на сайтах. НБУ дав фінансовим установам час на адаптацію до нових вимог щодо розкриття інформації. Вимоги до банків запрацюють, починаючи з 2 червня 2020 року (раніше вимоги до вебсайтів мали вступити в дію з 2 березня 2020 року).

Більш детальна інформація щодо новацій нормативної бази наведена в додатку до даного матеріалу.