Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Новації нормативної бази НБУ за березень

Березень  був значно менше насиченим  з точки зору  затвердження нових нормативних актів НБУ, ніж декілька попередніх місяців.  Але  є ряд важливих документів, про прийняття яких варто згадати. Передусім, вони стосувались валютних операцій. Так,  Постановою №52 від 28 березня  було введено чергові валютні послаблення. Небанківським фінансовим установам було дозволено встановлювати власний курс для перерахунку в гривні переказів фізичних осіб, що надійшли в іноземній валюті, якщо одержувач бажає отримати кошти в гривні. А юридичним особам — нерезидентам було  дозволено конвертувати усі гривневі кошти на ЛОРО-рахунках у валюту впродовж дня. До цього вони могли купувати валюту лише в межах залишку у гривні на початок операційного дня. 

Постановою №50 від 26.03.2019 було внесено зміни до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Постановою №49 від  18.03.2019 було вдосконалено правила організації статистичної звітності. Зміни стосуються переважно звітності щодо валютних та кредитних операцій.

Крім того,  було прийнято 2 документи стосовно операцій з цінними паперами. Так, НБУ змінив підхід до визначення справедливої вартості ОВДП, які перебувають у його власності або приймаються ним як забезпечення виконання зобов’язань. Так з 1 квітня здійснено перехід до використання нової методології при побудові кривої безкупонної дохідності для державних облігацій – параметричної моделі Свенссона(постанова №  137-но). Також в березні до банків було доведено  Лист «Про ризики проведення фінансових операцій з ОВДП». В ньому було наведено приклади ознак при проведенні операцій з ЦП, що вказують на необхідність більш детального вивчення клієнтів та цих операцій з точки зору дотримання вимог фінансового моніторингу.

Більш детально з новаціями  нормативної  бази можна ознайомитись в додатку до даного матеріалу.