Центр економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс”

UA RU EN
Графік усунення порушень економічних нормативів

Постановою НБУ № 313 від 12.05.2015 року для банків був встановлений графік усунення порушень економічних нормативів залежно від розміру наявних відхилень. Так банки, що мають порушення нормативів у розмірі до 5 відсоткових пунктів, повинні їх усунути до 01.01.2017. Банки, що порушують нормативи на 5-10 в.п., повинні привести їх у відповідність до 01.01.2018. Фінустановам, що порушують нормативи більш, ніж на 10 в.п., дається термін до 01.01.2019 р. Для нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) розроблений окремий графік. Банкам, чий норматив Н2 становить менше 5%, необхідно до 01.02.2016 довести його значення не менше, ніж до 5%, до 01.01.2018- не менше, ніж до 7%, і до 01.01.2019- не менше, ніж до 10 %. Якщо значення нормативу перевищує 5%, але менше 7%, потрібно до 01.01.2018 забезпечити його зростання до 7%, а до 01.01.2019 - до 10%. При значенні нормативу від 7 до 10%, до 01.01.2019 його рівень повинен складати не менше 10%.